FAQ – akcije Bon za bon

Kaj je akcija Bon za bon in kdo lahko sodeluje?

Akcija Bon za bon omogoča, da stranke z rezervacijo nočitve ali nočitve z zajtrkom v eni od partnerskih nastanitev  oz. hotelov v skupni vrednosti najmanj 200,00 eur pridobijo darilni (vrednostni) bon v višini 100,00 eur ponudnika, ki ga med ponujenimi sami izberejo. Darilne (vrednostne) bone podarja podjetje OPUS MAGNUM d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pri storitvah namestitve (nočitve) pa podjetje OPUS MAGNUM nastopa zgolj kot posrednik partnerskih namestitev oz. hotelov. Ponudba akcije Bon za Bon velja pod pogoji navedenimi v Splošnih pogojih akcije Bon za bon in izključno za državljane Republike Slovenije.

Kakšen je postopek rezervacije akcije Bon za bon?

1.korak (način rezervacije): vašo rezervacijo lahko uredite preko uradne spletne strani www.bonzabon.si, s klicem na telefonsko številko +386 70 554 554 ali preko e-poštnega naslova info@bonzabon.si. 

2.korak (izbira hotela in darilnega bona): ko ste se odločili za način rezervacije, najprej izberete namestitev v enem izmed hotelov v željenem terminu. V naslednjem koraku izberete svoj darilni bon za 100€ enega izmed naših partnerjev (Petrol, BTC, ...), lahko pa se odločite, da izbiro za vas opravimo mi. Nato v spletni obrazec vpišete ali po telefonu poveste svoje podatke in potrdite prijavo.

3.korak (potrditev rezervacije): Za popolno prijavo šteje pisna oziroma ustna potrditev prijave, v kolikor je bila prijava opravljena preko spletnega obrazca, pa potrditev prijave na elektronski naslov. Ko je prijava uspešno zaključena, boste prejeli potrditev rezervacije, ki je tudi voucher, ki ga boste predložili ob prijavi v hotelu; v primeru spletne rezervacije ali rezervacije preko e-pošte boste potrditev rezervacije prejeli na vaš e-naslov, v primeru rezervacije po telefonu pa boste slednjega prejeli na naslov, ki ste ga podali ob prijavi.

4.korak (prihod na destinacijo): Na dan, ki ste ga rezervirali, se prijavite v izbrani hotel, poravnate znesek vaše rezervacije in plačate turistično takso. Po uspešno opravljeni prijavi v hotel boste prejeli darilni bon za 100€, ki ste si ga izbrali ob rezervaciji.

Informacije glede plačila storitev akcije Bon za bon in koriščenja turističnih bonov

Kako lahko plačam storitev, ki sem jo rezerviral preko akcije Bon za bon?

Rezervirano storitev oz. nočitev v celoti plačate v hotelu na dan prihoda. Rezervirane storitve in dodatne storitve, ki ste jih naročili ob prihodu v hotel, plačate s plačilnimi sredstvi, ki jih sprejema hotel, tj. turistični bon, gotovina, plačilne kartice. Turistična taksa je obvezno doplačilo in jo plačate na dan prihoda v hotel ob prijavi. 

Za kakšno storitev lahko unovčim turistični bon?

Turistični bon lahko unovčite le za nočitev ali nočitev z zajtrkom v izbranem hotelu. Pri rezervaciji akcije Bon za bon je to znesek vaše rezervacije (recimo 200,00 eur). Turistično takso, ki je obvezno doplačilo in ostale storitve (npr. večerja, garaža, welness storitve…) ne morete plačati s turističnim bonom, ampak jih poravnate z drugimi plačilnimi sredstvi (gotovina, plačilne kartice). V vsakem primeru, račun za vse storitve, ki ste jih rezervirali vnaprej in/ali na recepciji hotela, izda hotel, ne glede na to, kako ste za posamezne storitve plačali.

Kako na recepciji hotela unovčim bon? 

Kot nosilec rezervacije ste ob prijavi v hotel dolžni seznaniti predstavnika hotela (recepcijo), da boste za opravljeno storitev unovčili bon. Bon unovčite tako, da predstavnik hotela vnese vaše podatke in znesek unovčenega turističnega bona v sistem eDavki. S podpisom predpisanega obrazca Potrditev unovčitve bona ter predložitvijo kopije identifikacijskega dokumenta pa potrdite koriščenje bona.

Več informacij kako unovčiti bon in kaj je za to potrebno najdete na:

- http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8114

- https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/

Bon bo unovčen na dan prihoda v hotel, oziroma na dan, ko vam bo ponudnik storitve za opravljeno storitev izdal račun.

Kako lahko unovči bon mladoletna oseba?

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Ta oseba opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca. 

Ali je bon prenosljiv in kako ga lahko prenesem?

V zakonu je določena prenosljivost bona med:

- sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki),

- zakonci, zunajzakonskimi partnerji,

- partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev),

- otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. 

 

Oseba, ki bo pridobitelj prenesenega bona, mora izpolnjevati pogoj stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020. Bon je prenosljiv na podlagi podpisanega obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona, ki jo podpiše upravičenec (prenosnik), pridobitelj pa jo mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.

Bon je mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). V primeru, da ne porabi vseh sredstev prenesenega bona, preostanek prenesenega bona zapade. 

Ali lahko plačamo sobo z dvema turističnima bonoma oz. delno z enim bonom?

Seveda. Če ste bon delno že koristili, boste del storitve lahko plačali s preostalim zneskom vašega turističnega bona, razliko pa poravnali z ostalimi plačilnimi sredstvi (gotovina, plačilna kartica). Prav tako lahko znesek vaše rezervacije poravnate z dvema turističnima bonoma.

Sva dve osebi, ki bi želeli rezervirati dvoposteljno sobo in koristiti dva turistična bona, kako lahko uredim rezervacijo?

Koliko turističnih bonov (in čigavih) boste koristili za plačilo nočitev v hotelu, boste urejali ob prijavi v hotelu in je za samo rezervacijo nepomebno. Za rezervacijo je pomembno, da vnesete željen termin, tip sobe, izberete željeni darilni bon in podatke nosilca rezervacije. Ob prijavi v hotel pa predstavnika hotela takoj obvestite, da želite koristiti turistične bone (koliko in čigave).

Želim rezervirati sobo za dve nočitvi za ceno 400,00 eur. Ali mi pripadata dva darilna bona ali samo en?

Ob rezervaciji namestitve v skupni vrednosti najmanj 200,00 eur ste upravičeni do enega darilnega bona v vrednosti 100,00 eur, v primeru skupne vrednosti najmanj 400,00 eur do dveh darilnih bonov, v primeru najmanj 600,00 eur treh, itd. Na eni rezervaciji lahko izberete samo enega ponudnika darilnih bonov, torej v primeru, da ste upravičeni do dveh darilnih bonov, naredili pa ste eno rezervacijo za 400,00 eur, boste prejeli dva darilna bona po 100,00 eur istega ponudnika. Če želite izbrati dva različna ponudnika, morate narediti dve ločeni rezervaciji, recimo za vsak dan eno in na vsaki rezervaciji izberete željen darilni bon. V tem primeru boste prejeli dva različna darilna bona.

Kje najdem informacije glede prijave v hotel in morebitnih doplačil? 

Informacije glede prijave v posamezni hotel najdete na tej povezavi.

Kaj moram imeti s seboj za prijavo v hotel?

Za prijavo v hotel potrebujete:

- Veljavne osebne dokumente vseh oseb, ki bodo bivale v hotelu

- Potrditev rezervacije, ki ste jo prejeli ob rezervaciji

- V primeru, da boste izkoristili turistične bone, pa še:

 

Pripravite tudi gotovino oz. plačilno kartico za plačilo turistične takse in ostalih morebitnih doplačil.Kje prejmem darilni bon in kakšni so pogoji koriščenja posameznih bonov?

Agencija Opus Magnum vam ob rezervaciji namestitve iz akcije Bon za bon v polni vrednosti cene namestitve 200,00 eur, omogoča izbor enega izmed darilnih bonov partnerjev akcije Bon za bon. Darilni bon izberete ob rezervaciji namestitve, prejmete pa ga na dan prihoda po uspešno opravljeni prijavi hotel.  

Splošne pogoje in navodila koriščenja posameznih bonov lahko najdete na tej povezavi.

Kako prekličen rezervacijo?

Če zaradi neizogibnih in/ali izrednih okoliščin ali v primeru nezmožnosti izvedbe zaradi višje sile tj. npr. zaprtje hotelskih obratov, nočitev v hotelu ne bi mogli koristiti v rezerviranem terminu, bomo vašo rezervacijo preklicali ali pa jo, na vašo željo, prestavili na drug termin.

Kaj se zgodi v primeru, da mi ukrepi v povezavi z novim koronavirusom onemogočajo prihod v hotel?

Če zaradi neizogibnih in/ali izrednih okoliščin ali v primeru nezmožnosti izvedbe zaradi višje sile tj. npr. zaprtje hotelskih obratov, nočitev v hotelu ne bi mogli koristiti v rezerviranem terminu, bomo vašo rezervacijo preklicali ali pa jo, na vašo željo, prestavili na drug termin.

Kakšni so trenutni pogoji za bivanje v turističnih namestitvah?

Bivanje je dovoljeno gostom, ki ob prijavi izkažejo potrdilo o prebolevnosti, o cepljenju ali o opravljenem hitrem oziroma PCR-testu.

Reklamacije

V primeru reklamacije, ki je vezana na hotelsko namestitev, se obrnite neposredno na nosilca namestitve. V primeru utemeljenih reklamacij vezanih na partnerske darilne bone, pa se agencija Opus Mangun zavezuje, da jih bo odpravila v razumnem času in vas o tem nemudoma obvestila.